• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn

animate controls and elements insider windows

  1. Trung Nhẫn

    Fix lỗi không hiển thị các nút chấm xoay vòng khi khởi động hoặc tắt máy tính

    Có một số bạn nhắn tin đến Blog Windows 10 với nội dung sao khi mình khởi động hay tắt máy tính trên Windows 10 lại không thấy các nut chấm xoay vòng thay vào đó chỉ còn mỗi dòng chữ Restart hoặc Shutdown. Vậy nguyên nhân do đâu lại bị mất? Vấn đề này không phải tự nhiên bị mất nó liên quan...