• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn

gét link mp3 trên youtube

  1. vandanhqng

    Hướng dẫn Download mp3 trên youtube

    Lấy link video trên youtube cần chuyển sang MP3 : Ví dụ : | Tiện thể các bác nghe luôn bài này cũng hay đấy :D Sau đó truy cập http://www.clipconverter.cc/ Dán cái link video trên vào theo ảnh Bấm bắt đầu, chờ nó convert xong là tải về bỏ vào máy nghe. :D