• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn

hyper-v & system center + ceh

  1. vandanhqng

    Lab Audio khóa học HYPER-V & SYSTEM CENTER + CEH của Nhất Nghệ

    Full Bộ lab Audio làm mưa làm gió của nhất nghệ đây các bác HYPER-V là gì ? Hyper-V, tên mã trước đây là Viridian, là một công nghệ dựa trên hypervisor và là một đặc tính then chốt của Windows Server 2008. Công nghệ này đem tới một nền tảng ảo hóa có khả năng mở rộng, tin cậy và tính sẵn sàng...