• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn

id photos pro 8

  1. L

    Download ID Photos Pro 8.5.2.6 F.u.l.l + Portable - Chỉnh sửa Hộ chiếu, Thẻ ID, Card visit...

    ID Photos Pro là một phần mềm chuyên nghiệp được thiết kế để xử lý ảnh ID nhanh và tự động (ví dụ: Hộ chiếu, Visa, v.v.) tuân thủ ICAO và các quy định của địa phương dựa trên Cơ sở dữ liệu tích hợp với hơn 160 định dạng ID từ hơn 80 quốc gia. Không giống như các phần mềm chỉnh sửa ảnh thông...