• Thông báo:
  Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
  Xin trân trọng cảm ơn

insider preview

 1. VuiVe9569

  Download Fshare Windows 10 Insider Preview Build 16296 for PC

  ...::: ✔ Windows 10 Insider Preview Build 16296 ✔ :::... Photo: BuildFeed Windows 10 Redstone 3 · 16296 10.0.16296.0 (rs3_release.170919-1503) Microsoft lại ra Build 16296 dành cho người dùng tham gia chương trình Insider nhánh Fast Ring. Bản cập nhật chủ yếu cải tiến và sửa lỗi khác...
 2. VuiVe9569

  Download Fshare Windows 10 Insider Preview Build 15046 for PC

  ...::: ✔ Windows 10 Insider Preview Build 15046 ✔ :::... Photo: BuildFeed Windows 10 Redstone 2 · 15046 10.0.15046.0.rs2_release.170224-1700 Microsoft lại ra Build 15046 dành cho người dùng tham gia chương trình Insider nhánh Fast Ring. Bản cập nhật thêm vài tính năng mới cùng với...
 3. VuiVe9569

  Download Windows 10 Insider Preview Build 15031 for PC

  ...::: ✔ Windows 10 Insider Preview Build 15031 ✔ :::... Photo: BuildFeed Windows 10 Redstone 2 · 15031 10.0.15031.0.rs2_release.170204-1546 Hôm nay Microsoft lại ra Build 15031 dành cho người dùng tham gia chương trình Insider nhánh Fast Ring. Bản cập nhật thêm vài tính năng mới cùng...
 4. VuiVe9569

  Download Windows 10 Insider Preview Build 15025 for PC

  ...::: ✔ Windows 10 Insider Preview Build 15025 ✔ :::... Photo: BuildFeed Windows 10 Redstone 2 · 15025 10.0.15025.1000.rs_prerelease.170127-1750 Hôm nay Microsoft lại ra Build 15025 dành cho người dùng tham gia chương trình Insider nhánh Fast Ring. Lần này thì Microsoft cập nhật...
 5. VuiVe9569

  Download Windows 10 Insider Preview Build 15014 for PC

  ...::: ✔ Windows 10 Insider Preview Build 15014 ✔ :::... Photo: BuildFeed Windows 10 Redstone 2 · 15014 10.0.15014.1000.rs_prerelease.170115-1253 Hôm nay Microsoft lại ra Build 15014 dành cho người dùng tham gia chương trình Insider nhánh Fast Ring. Bản Build này chủ yếu mang đến...
 6. VuiVe9569

  Windows 10 Insider Preview Build 15007 for PC

  ...::: ✔ Windows 10 Insider Preview Build 15007 ✔ :::... Photo: BuildFeed Windows 10 Redstone 2 · 15007 10.0.15007.1000.rs_prerelease.170107-1846 Như các bạn đã biết cách đây không lâu thì Microsoft phát hành Build 15002, thì hôm nay Microsoft lại ra Build 15007 dành cho người dùng...
 7. VuiVe9569

  Download Windows 10 Insider Preview Build 15002 for PC

  ...::: ✔ Windows 10 Insider Preview Build 15002 ✔ :::... Photo: ChangeWindows Windows 10 Redstone 2 · 15002 10.0.15002.1001.rs_prerelease.170102-1700 Cách đây không lâu, Microsoft đã phát hành bản cập nhật đầu tiên của mình trong năm 2017 đến toàn bộ người dùng Insider: Build 15002...
 8. VuiVe9569

  Download Windows 10 Insider Preview Build 14986 for PC

  ...::: ✔ Windows 10 Insider Preview Build 14986 ✔ :::... Photo: ChangeWindows Windows 10 Redstone 2 · 14986 10.0.14986.1000.rs_prerelease.161202-1928 Đây có thể được xem là bản cập nhật quan trọng nhất của Microsoft để chuyển mình cho sự đột phá sau này. Và sau đây là danh sách những...
 9. VuiVe9569

  Download Windows 10 Insider Preview Build 14971 for PC

  ...::: ✔ Windows 10 Insider Preview Build 14971 ✔ :::... Photo: BuildFeed Windows 10 Redstone 2 · 14971 10.0.14971.1000.rs_prerelease.161111-1700 Info: Changelog: ESD by W.Z.T: ESD Decrypter: ISO: Windows 10 Pro Insider Preview Build 14971 x86 (32-bit) File Name...