• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn

lập trình hệ thống

  1. vandanhqng

    Tài liệu Lập trình hệ thống

    Chương 1 : KIẾN TRÚC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ VI XỬ LÝ / MÁY TÍNH https://drive.google.com/file/d/0B88isp9hf6I2UlAtZEcyQ2J0TUU/view?usp=sharing Chương 2 : NGẮT VÀ SỰ KIỆN https://drive.google.com/file/d/0B88isp9hf6I2aXFVeG5aTlc1QVU/view?usp=sharing Chương 3 : GIAO TIẾP THIẾT BỊ CHUẨN...