• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn

thư viện điều khiển giọng nói bằng phần mềm

  1. Trung Nhẫn

    Thư viện VoiceNET Library - Xây dựng chức năng Voice Command Control nhanh chóng

    VoiceNET Library giúp các nhà phát triển phần mềm .NET nhanh chóng xây dựng và tích hợpđược chức năngđiều khiển phần mềm bằng giọng nói vào trong chương trình của mình. Thư viện có 2 tính năngchính gômđiều khiển bằng giọng nói trong thời gian thực hoặcthông qua bản ghiâm. Ưu điểm: miễn phí...