• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn
  • Thông báo:
    Hiện tại diễn đàn cấm đi link trên chữ ký, vì vậy tất cả các thành viên vui lòng không thêm chữ ký có các đường link bán hàng, thành viên nào thêm link vào chữ ký sẽ bị xóa chữ ký và khóa tài khoản, xin cảm ơn!

hvmaibl

Well-Known Member
#1
Xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia, với bộ câu hỏi 1000 câu trắc nghiệm kèm theo đáp án, hệ thống câu hỏi bao quát kiến thức lớp 10, 11, 12 chắc chắn sẽ giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng giải các bài toán Hóa học một cách nhanh nhất. Mời các em học sinh và thầy cô tham khảo
proxy.php?image=https%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-vIIrX2h3_Lw%2FXIoOXMsjt-I%2FAAAAAAAAAp4%2FTQ00Egqn6oIYZNHOIFlgvGR23mjEOeWmgCLcBGAs%2Fs640%2F1000%252Bc%2525C3%2525A2u%252Btr%2525E1%2525BA%2525AFc%252Bnghi%2525E1%2525BB%252587m%252Bluy%2525E1%2525BB%252587n%252Bthi%252B%2525C4%252591%2525E1%2525BA%2525A1i%252Bh%2525E1%2525BB%25258Dc%252Bm%2525C3%2525B4n%252Bh%2525C3%2525B3a%252Bc%2525C3%2525B3%252B%2525C4%252591%2525C3%2525A1p%252B%2525C3%2525A1n.png&hash=d3a871e9bdff5ecac852f642641ec65a
Tài liệu gồm có 3 phần tương ứng với kiến thức Hóa học lớp 10, 11 và 12.
- Phần 1: Hóa học lớp 10:

+ Chương 1: Nguyên tử
+ Chương 2: Bảng hệ thống tuần hoàn
+ Chương 3: Liên kết hóa học
+ Chương 4: Phản ứng hóa học
+ Chương 5: Nhóm Halogen
+ Chương 6: Nhóm Oxi
+ Chương 7: Tốc độ phản ứng và Cân bằng hóa học
- Phần 2: Hóa học lớp 11:
+ Chương 1: Sự điện li
+ Chương 2: Nhóm Nitơ
+ Chương 3: Nhóm Cacbon
+ Chương 4: Đại cương về Hóa hữu cơ
+ Chương 5: Hidrocacbon no
+ Chương 6: Hidrocacbon không no
+ Chương 7: Hidrocacbon thơm - Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên
+ Chương 8: Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol
+ Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic
- Phần 3: Hóa học lớp 12:
+ Chương 1: Este - Lipit
+ Chương 2: Cacbohidrat
+ Chương 3: Amin - Amino axit - Protein
+ Chương 4: Polime và Vật liệu Polime
+ Chương 5: Đại cương về kim loại
+ Chương 6: Kim loại kiềm - kiềm thổ - Nhôm
+ Chương 7: Crom - Sắt - Đồng
Link tải ở Google Drive: Tải về
Link tải ở Mshare: Tải về
Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các đề thi khác tại đây
 

Top