• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn
  • Thông báo:
    Hiện tại diễn đàn cấm đi link trên chữ ký, vì vậy tất cả các thành viên vui lòng không thêm chữ ký có các đường link bán hàng, thành viên nào thêm link vào chữ ký sẽ bị xóa chữ ký và khóa tài khoản, xin cảm ơn!

9 Cuốn ebooks hay cho mọi thời đại

vandanhqng

Moderator
Thành viên BQT
Moderator
#1
Link download : https://drive.google.com/open?id=0BwZmOvfGjj4RRlVhS3dkeGJESE0
Mục lục :
1. Suy nghĩ và làm giàu - Napoleon Hill
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fdaututhanhcong.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F07%2Fsuy-nghi-va-lam-giau.jpg&hash=8adb026b74fa2121303a7316b90a2b6b

2. Kỹ thuật đánh cắp ý tưởng
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.taisachhay.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fdanh-cap-y-tuong.jpg&hash=6838b78c624e3fcba1960706a17af57c

3. Người Nam Châm - Bí mật của luật hấp dẫn
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F0mRgukGo4YE%2Fmaxresdefault.jpg&hash=a2eda32613bec87ced2e75f6576d0077

4. Nghệ thuật quyến rũ
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnghethuatquyenru.com%2FUploadFile%2FImages%2F636042560114460000_Sach-noi-nghe-thuat-quyen-ru-robert-download-full.jpg&hash=55848a5c834dadc4f171881d4163bc33

5. Hiểu về trái tim
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fbloghoctap.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F09%2Fhieu-ve-trai-tim_p.jpg&hash=73568bbd9b9e08b47a6ba4b049ce957c

6. Đọc vị bất kỳ ai
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdownloadsach.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2F4ds.gif&hash=13166ff243dee468e0ea0594586e0463

7. Dám thành công
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdownloadsach.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F01%2Fdownload-sach-dam-thanh-cong.jpg&hash=ec3f341e7f108211524fb2cce0acbf8b

8. Dám thất bại
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdownloadsach.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2Fdam-that-bai-187x300.jpg&hash=cab80ccdcce00eefec6344053b863b05

9. 7 Thói quen để thành đạt
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdownloadsach.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2F7-thoi-quen-de-thanh-dat.jpg&hash=e165c0306e9ceeaa1c332d9613f60367

 
Top