• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn
  • Thông báo:
    Hiện tại diễn đàn cấm đi link trên chữ ký, vì vậy tất cả các thành viên vui lòng không thêm chữ ký có các đường link bán hàng, thành viên nào thêm link vào chữ ký sẽ bị xóa chữ ký và khóa tài khoản, xin cảm ơn!

Bộ tài liệu Mạng máy tính và webserver

vandanhqng

Moderator
Thành viên BQT
Moderator
#1
1. Tài liệu trung cấp : web và Mail server | *.doc
Link : https://drive.google.com/open?id=0B8jTScUlocBbaV9HNnNUWnNzelk
2. Tài liệu trung cấp : Thiết kế xây dựng mạng lan | Quản trị mạng | *.doc
Link : https://drive.google.com/open?id=0B8jTScUlocBbanJCaHFlM3M3U0U
3. Thiết kế mạng LAN | *.doc
https://drive.google.com/open?id=0B8jTScUlocBbU2Ntd09EeFotbEk
4. Tài liệu Cao Đẳng | Quản trị mạng | *.doc
Link : https://drive.google.com/open?id=0B8jTScUlocBbdE1HQl9MRWNsWVU
5. Tài liệu Trung cấp | Quản trị mạng | *.doc
Link : https://drive.google.com/open?id=0B8jTScUlocBbNjE2NFJ2YlQ5Qmc
6. Trung cấp | Mạng máy tính | *.doc
https://drive.google.com/open?id=0B8jTScUlocBbUDREUWRqVWxyZlk
https://drive.google.com/open?id=0B8jTScUlocBbOUJ1UUNicW56ckU
7. Tài liệu Cao đẳng | Mạng máy tính
Link : https://drive.google.com/open?id=0B8jTScUlocBbS1VRT0RpS1VSQk0
8. Kiến trúc máy tính | *.doc
https://drive.google.com/open?id=0B8jTScUlocBbS3ZyanZlbkxLNzA
https://drive.google.com/open?id=0B8jTScUlocBbN1BvSG9KdkJ0RGc
https://drive.google.com/open?id=0B8jTScUlocBbTGJoVjlGRnRwUzg

9. Hệ điều hành Linux | *.doc
Link : https://drive.google.com/open?id=0B8jTScUlocBbNHdHUVQxai04ZjQ
10. Bảo trì hệ thống mạng | *.doc
https://drive.google.com/open?id=0B8jTScUlocBbTWlSY1lObHBPV2s
11. An toàn mạng | *.doc
https://drive.google.com/open?id=0B8jTScUlocBbYTNhN0djU1BmV1U
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fpnh.vn%2Fuserfiles%2Fquan-tri-mang-1.png&hash=c0c505bac7998af2dbe2dbe5dc17d086
 
Top