• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn

Bộ tài liệu Mạng máy tính và webserver

vandanhqng

Moderator
Thành viên BQT
Moderator
12/6/16
114
21
28
33
Thành Phố Hồ Chí MInh
1. Tài liệu trung cấp : web và Mail server | *.doc
Link : https://drive.google.com/open?id=0B8jTScUlocBbaV9HNnNUWnNzelk
2. Tài liệu trung cấp : Thiết kế xây dựng mạng lan | Quản trị mạng | *.doc
Link : https://drive.google.com/open?id=0B8jTScUlocBbanJCaHFlM3M3U0U
3. Thiết kế mạng LAN | *.doc
https://drive.google.com/open?id=0B8jTScUlocBbU2Ntd09EeFotbEk
4. Tài liệu Cao Đẳng | Quản trị mạng | *.doc
Link : https://drive.google.com/open?id=0B8jTScUlocBbdE1HQl9MRWNsWVU
5. Tài liệu Trung cấp | Quản trị mạng | *.doc
Link : https://drive.google.com/open?id=0B8jTScUlocBbNjE2NFJ2YlQ5Qmc
6. Trung cấp | Mạng máy tính | *.doc
https://drive.google.com/open?id=0B8jTScUlocBbUDREUWRqVWxyZlk
https://drive.google.com/open?id=0B8jTScUlocBbOUJ1UUNicW56ckU
7. Tài liệu Cao đẳng | Mạng máy tính
Link : https://drive.google.com/open?id=0B8jTScUlocBbS1VRT0RpS1VSQk0
8. Kiến trúc máy tính | *.doc
https://drive.google.com/open?id=0B8jTScUlocBbS3ZyanZlbkxLNzA
https://drive.google.com/open?id=0B8jTScUlocBbN1BvSG9KdkJ0RGc
https://drive.google.com/open?id=0B8jTScUlocBbTGJoVjlGRnRwUzg

9. Hệ điều hành Linux | *.doc
Link : https://drive.google.com/open?id=0B8jTScUlocBbNHdHUVQxai04ZjQ
10. Bảo trì hệ thống mạng | *.doc
https://drive.google.com/open?id=0B8jTScUlocBbTWlSY1lObHBPV2s
11. An toàn mạng | *.doc
https://drive.google.com/open?id=0B8jTScUlocBbYTNhN0djU1BmV1U
quan-tri-mang-1.png
 

tuanit

Professional
Thành viên BQT
Admin Bạn Là IT
3/2/16
592
317
93
Thêm cái centos nữa thì ngon :D