• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn

Cảnh Báo Lỗi XSS Trên Diễn Đàn Bạn Là IT

tuanit

Professional
Thành viên BQT
CEO Bạn Là IT
Đã xóa trang chuyển trang và lỗ hổng đã đc dix rồi nhé bạn
Cảm ơn bạn nhiều
 

tuanit

Professional
Thành viên BQT
CEO Bạn Là IT
Trang chuyển hướng sẽ đc kích hoạt vào cuối tuấn này
 
Top