• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn

Share code Chia sẻ code getlink Zing Mp3 mới nhất 2019

Trung Nhẫn

Developers
Thành viên BQT
Admin Bạn Là IT
22/4/16
55
9
8
trungnhan.name.vn
Hôm nay, mình chia sẻ code getlink Zing Mp3. Đây chỉ là Engine, còn lại các bạn tự phát triển thêm cho sản phẩm hoàn thiện.
PHP:
<?php
$url = $_GET['link'];
$url = str_replace("zingmp3.vn","m.zingmp3.vn",$url);
$chuoi_get = gzdecode(file_get_contents($url, 0));
$vt3 = strpos($chuoi_get, '/media/');
$vt4 = strpos($chuoi_get, '&lt;section class="info-player-details-box"&gt;');
$xuli3= (substr( $chuoi_get, 0, $vt4));
$vt5 = strpos($xuli3, '" data-id="');
$xuli_4 = strip_tags((substr( $xuli3, $vt3, $vt5)));
$xuli_5 = (explode('"',$xuli_4));
$link_json = "https://m.zingmp3.vn/xhr".$xuli_5[0];
//Lay link MP3 tu JSON
$url = gzdecode(file_get_contents($link_json));
$de_s = json_decode($url, true);
$link_play_mp3 = $de_s['data']['source']['128'];
echo $link_play_mp3;
Đây là phương thức getlink mới đối với trang Zing Mp3 2019. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
  • Like
Reactions: tonyhoaivu

tonyhoaivu

Member
23/2/19
6
0
1
29
Hôm nay, mình chia sẻ code getlink Zing Mp3. Đây chỉ là Engine, còn lại các bạn tự phát triển thêm cho sản phẩm hoàn thiện.
PHP:
<?php
$url = $_GET['link'];
$url = str_replace("zingmp3.vn","m.zingmp3.vn",$url);
$chuoi_get = gzdecode(file_get_contents($url, 0));
$vt3 = strpos($chuoi_get, '/media/');
$vt4 = strpos($chuoi_get, '&lt;section class="info-player-details-box"&gt;');
$xuli3= (substr( $chuoi_get, 0, $vt4));
$vt5 = strpos($xuli3, '" data-id="');
$xuli_4 = strip_tags((substr( $xuli3, $vt3, $vt5)));
$xuli_5 = (explode('"',$xuli_4));
$link_json = "https://m.zingmp3.vn/xhr".$xuli_5[0];
//Lay link MP3 tu JSON
$url = gzdecode(file_get_contents($link_json));
$de_s = json_decode($url, true);
$link_play_mp3 = $de_s['data']['source']['128'];
echo $link_play_mp3;
Đây là phương thức getlink mới đối với trang Zing Mp3 2019. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết!
get album thì sao trung
 

Trung Nhẫn

Developers
Thành viên BQT
Admin Bạn Là IT
22/4/16
55
9
8
trungnhan.name.vn
get album thì sao trung
Bạn phải tự mình nghiên cứu thêm, nếu album bạn phải lấy cả danh sách của nó

Bạn dùng code này để lấy LISt rồi xử lí nha .
PHP:
$vt3 = strpos($chuoi_get, '<ul class="list-song list-song-suggest">');
$vt4 = strpos($chuoi_get, '<footer id="footer" class="bg-footer">');
$xuli3=  (substr( $chuoi_get, 0, $vt4));
$vt5 = strpos($xuli3, '</main>');
$xuli_4 = strip_tags((substr( $xuli3, $vt3, $vt5)));
$xuli_5 = (explode('<a href="',$xuli_4));
$chuoi = $xuli_5[0];
 

tuanit

Professional
Thành viên BQT
Admin Bạn Là IT
3/2/16
587
316
93
Bạn phải tự mình nghiên cứu thêm, nếu album bạn phải lấy cả danh sách của nó

Bạn dùng code này để lấy LISt rồi xử lí nha .
PHP:
$vt3 = strpos($chuoi_get, '<ul class="list-song list-song-suggest">');
$vt4 = strpos($chuoi_get, '<footer id="footer" class="bg-footer">');
$xuli3=  (substr( $chuoi_get, 0, $vt4));
$vt5 = strpos($xuli3, '</main>');
$xuli_4 = strip_tags((substr( $xuli3, $vt3, $vt5)));
$xuli_5 = (explode('<a href="',$xuli_4));
$chuoi = $xuli_5[0];
Convert sang js đi trung. Có mem bên banlait bữa có nt qua page đó
 

tonyhoaivu

Member
23/2/19
6
0
1
29
Cho Hỏi Code Này Muốn Thêm Vào Theme Wordpress Thì Phải Cho Vào Đâu Để Đăng Bài Có Thể Get Được Link
Mã:
<?php
$url = $_GET['link'];
$url = str_replace("zingmp3.vn","m.zingmp3.vn",$url);
$chuoi_get = gzdecode(file_get_contents($url, 0));
$vt3 = strpos($chuoi_get, '/media/');
$vt4 = strpos($chuoi_get, '&lt;section class="info-player-details-box"&gt;');
$xuli3= (substr( $chuoi_get, 0, $vt4));
$vt5 = strpos($xuli3, '" data-id="');
$xuli_4 = strip_tags((substr( $xuli3, $vt3, $vt5)));
$xuli_5 = (explode('"',$xuli_4));
$link_json = "https://m.zingmp3.vn/xhr".$xuli_5[0];
//Lay link MP3 tu JSON
$url = gzdecode(file_get_contents($link_json));
$de_s = json_decode($url, true);
$link_play_mp3 = $de_s['data']['source']['128'];
echo $link_play_mp3;
 

Trung Nhẫn

Developers
Thành viên BQT
Admin Bạn Là IT
22/4/16
55
9
8
trungnhan.name.vn
Cho Hỏi Code Này Muốn Thêm Vào Theme Wordpress Thì Phải Cho Vào Đâu Để Đăng Bài Có Thể Get Được Link
Mã:
<?php
$url = $_GET['link'];
$url = str_replace("zingmp3.vn","m.zingmp3.vn",$url);
$chuoi_get = gzdecode(file_get_contents($url, 0));
$vt3 = strpos($chuoi_get, '/media/');
$vt4 = strpos($chuoi_get, '&lt;section class="info-player-details-box"&gt;');
$xuli3= (substr( $chuoi_get, 0, $vt4));
$vt5 = strpos($xuli3, '" data-id="');
$xuli_4 = strip_tags((substr( $xuli3, $vt3, $vt5)));
$xuli_5 = (explode('"',$xuli_4));
$link_json = "https://m.zingmp3.vn/xhr".$xuli_5[0];
//Lay link MP3 tu JSON
$url = gzdecode(file_get_contents($link_json));
$de_s = json_decode($url, true);
$link_play_mp3 = $de_s['data']['source']['128'];
echo $link_play_mp3;
Bạn design Plugin nhé!