1. Hiện tại Forum Bạn Là IT đang tổ chức evest post bài nhận quả cùng Bạn Là IT, mời các thành viên tham gia tại link:https://banlait.com/threads/event-post-bai-nhan-qua-cung-ban-la-it.1478/

Chơi caro bằng code

Thảo luận trong 'Các mã nguồn khác' bắt đầu bởi vũ hồ, 6/8/16.

 1. vũ hồ

  vũ hồ Member Thành viên BQT Super Moderator

  Tham gia ngày:
  21/4/16
  Bài viết:
  108
  Đã được thích:
  19
  Điểm thành tích:
  18
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Học sinh lớp 11
  Nơi ở:
  Sa Đéc. Đồng Tháp
  mở notepad lên!!!! nếu không biết cách hay hấn nút windows + R sau đó nhập notepad, nhập code vào và lưu lại với tên caro.html ( lưu trên desktop nhé. ) xong chỉ cần nhấn dô cái html mà bạn đã save thôi!!1
  code đây:
  hay thu tro choi nay !!!<br/>
  made by Vu Ho https://www.facebook.com/profile.php?id=100011224351140&fref=ts
  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
  <title>Game</title>
  <style type="text/css">
  *{
  box-sizing: border-box;
  }
  ‪#‎instructions‬{
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 3px 3px 6px black;
  display: inline-block;
  padding: 3px 3px;
  color: white;
  background-color: rgba(0,0,0,0.5);
  position: relative;
  left: 200px;
  font-family: "comic sans ms", "fantasy","times new roman";
  background: rgba(0,0,0,0.5);
  max-width: 300px;
  }
  body{
  background-color: white;
  background-image:url("https://pixabay.com/…/2…/07/11/22/05/baby-390555_960_720.jpg");
  background-size: cover;
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: top;
  }
  ‪#‎_rstartBtn‬, button{
  border-radius:10px;
  border:2px groove grey;
  width:50%;height:30px;
  font-weight:bold;
  font-family:sans-serif;
  font-size: 20px;
  background-image: -webkit-linear-gradient(top,rgb(200,200,200),rgb(100,100,100));background-image: -moz-linear-gradient(top,rgb(200,200,200),rgb(100,100,100));background-image: -ms-linear-gradient(top,rgb(200,200,200),rgb(100,100,100));background-image: linear-gradient(top,rgb(200,200,200),rgb(100,100,100));}
  ‪#‎Form‬{
  position:absolute;
  top:200px;
  left:200px;
  background-color:rgba(0,0,0,0.5);
  border-radius:20px;
  box-shadow:4px 4px 8px black;
  padding:4px 4px;}
  .inpt{height:100px;
  width:100px;
  font-size:60px;
  font-family:comic sans ms;
  padding:0px 0px 0px 20px;
  opacity: 0.7;
  background-color: black;
  color:white;
  font-weight: bold;
  border-radius:10px;}
  h1{
  position: relative;
  left: 170px;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 3px 3px 6px black;
  display: inline-block;
  padding: 3px 3px;
  color: white;
  background-color: rgba(0,0,0,0.5);
  font-family: "comic sans ms", "fantasy","times new roman";
  }
  /*
  These animations were not looking good to me
  You can uncomment these animations to see what happens when you win
  @-webkit-keyframes win
  {
  0%{color:black;background-color:white;}
  15%{color:black;background-color: violet;} *These are the animations,
  30%{color:black;background-color: indigo;} *I commented them because they were not looking good in the end to me.
  45%{color:black; background-color: blue;}
  60%{color:black;background-color: green;}
  75%{color:black;background-color: yellow;}
  90%{color:black; background-color: orange;}
  100%{color:black; background-color: red;}
  }
  @-ms-keyframes win
  {
  0%{color:black;background-color:white;}
  15%{color:black;background-color: violet;}
  30%{color:black;background-color: indigo;}
  45%{color:black; background-color: blue;}
  60%{color:black;background-color: green;}
  75%{color:black;background-color: yellow;}
  90%{color:black; background-color: orange;}
  100%{color:black; background-color: red;}
  }
  @-moz-keyframes win
  {
  0%{color:black;background-color:white;}
  15%{color:black;background-color: violet;}
  30%{color:black;background-color: indigo;}
  45%{color:black; background-color: blue;}
  60%{color:black;background-color: green;}
  75%{color:black;background-color: yellow;}
  90%{color:black; background-color: orange;}
  100%{color:black; background-color: red;}
  }
  @-keyframes win
  {
  0%{color:black;background-color:white;}
  15%{color:black;background-color: violet;}
  30%{color:black;background-color: indigo;}
  45%{color:black; background-color: blue;}
  60%{color:black;background-color: green;}
  75%{color:black;background-color: yellow;}
  90%{color:black; background-color: orange;}
  100%{color:black; background-color: red;}
  }*/
  input{
  outline: none;
  }
  </style>
  <script type="text/javascript">
  var testDigit;
  var win = false;
  function hideInstructions(){
  document.getElementById("instructions").setAttribute("style","display: none;")
  }
  function setReadOnly(a)
  {
  var box = document.getElementById(a);
  if ((box.value.toUpperCase() === "X" || box.value.toUpperCase() === "O") && (box.value.toUpperCase() !== testDigit)) {
  box.setAttribute("readonly", "true");
  }
  }
  function inpt(b) {
  var _value = document.getElementById(b).value;
  if ((_value.toUpperCase() === "X" || _value.toUpperCase() === "O") && (_value.toUpperCase() !== testDigit)) {
  document.getElementById(b).value = _value.toUpperCase();
  } else {
  document.getElementById(b).value = ""
  }
  testDigit = _value.toUpperCase();
  }
  function check() {
  var a1 = document.getElementById("_1");
  var a2 = document.getElementById("_2");
  var a3 = document.getElementById("_3");
  var a4 = document.getElementById("_4");
  var a5 = document.getElementById("_5");
  var a6 = document.getElementById("_6");
  var a7 = document.getElementById("_7");
  var a8 = document.getElementById("_8");
  var a9 = document.getElementById("_9");
  var cngrt = document.getElementById("congrats");
  var styl = "style";
  var vlu = "color:cyan;opacity:0.8;-webkit-animation-name:win;-webkit-animation-duration:1s;-webkit-animation-iteration-count:infinite;-ms-animation-name:win;-ms-animation-duration:1s;-ms-animation-iteration-count:infinite;-moz-animation-name:win;-moz-animation-duration:1s;-moz-animation-iteration-count:infinite;animation-name:win;animation-duration:1s;animation-iteration-count:infinite;"
  if (a1.value === a2.value && a2.value === a3.value && a1.value !== "") {
  a1.setAttribute(styl, vlu);
  a2.setAttribute(styl, vlu);
  a3.setAttribute(styl, vlu);
  window.alert("Player " + a1.value + " WINS!!!");
  win = true;
  }
  if (a4.value === a5.value && a5.value === a6.value && a4.value !== "") {
  a4.setAttribute(styl, vlu);
  a5.setAttribute(styl, vlu);
  a6.setAttribute(styl, vlu);
  window.alert("Player " + a4.value + " WINS!!!");
  win = true;
  }
  if (a8.value === a7.value && a8.value === a9.value && a8.value !== "") {
  a7.setAttribute(styl, vlu);
  a8.setAttribute(styl, vlu);
  a9.setAttribute(styl, vlu);
  window.alert("Player " + a7.value + " WINS!!!");
  win = true;
  }
  if (a1.value === a4.value && a4.value === a7.value && a1.value !== "") {
  a1.setAttribute(styl, vlu);
  a4.setAttribute(styl, vlu);
  a7.setAttribute(styl, vlu);
  window.alert("Player " + a1.value + " WINS!!!");
  win = true;
  }
  if (a1.value === a5.value && a5.value === a9.value && a1.value !== "") {
  a1.setAttribute(styl, vlu);
  a5.setAttribute(styl, vlu);
  a9.setAttribute(styl, vlu);
  window.alert("Player " + a1.value + " WINS!!!");
  win = true;
  }
  if (a3.value === a5.value && a5.value === a7.value && a3.value !== "") {
  a3.setAttribute(styl, vlu);
  a5.setAttribute(styl, vlu);
  a7.setAttribute(styl, vlu);
  window.alert("Player " + a3.value + " WINS!!!");
  win = true;
  }
  if (a2.value === a5.value && a8.value === a5.value && a2.value !== "") {
  a2.setAttribute(styl, vlu);
  a5.setAttribute(styl, vlu);
  a8.setAttribute(styl, vlu);
  window.alert("Player " + a2.value + " WINS!!!");
  win = true;
  }
  if (a3.value === a6.value && a6.value === a9.value && a3.value !== "") {
  a3.setAttribute(styl, vlu);
  a6.setAttribute(styl, vlu);
  a9.setAttribute(styl, vlu);
  window.alert("Player " + a3.value + " WINS!!!");
  win = true;
  }
  var r = "readonly";
  var v = "true";
  if (win === true) {
  a1.setAttribute(r, v);
  a2.setAttribute(r, v);
  a3.setAttribute(r, v);
  a4.setAttribute(r, v);
  a5.setAttribute(r, v);
  a6.setAttribute(r, v);
  a7.setAttribute(r, v);
  a8.setAttribute(r, v);
  a9.setAttribute(r, v);
  }
  if (a1.value != "" && a2.value != "" && a3.value != "" && a4.value != "" && a5.value != "" && a6.value != "" && a7.value != "" && a8.value != "" && a9.value != "" && win === false) {
  window.alert("Match Ties, no one loses");
  }
  }
  </script>
  </head>
  <body>
  <h1>Game caro</h1>
  <div id="instructions" onclick="hideInstructions()"><p> chon "X" hoac "O" (no se khong nhan bat cu chu nao khac) va no la mot mo hinh</p><button onclick="hideInstructions()">Okay, bat dau!</button></div>
  <center>
  <form id="Form">
  <table>
  <tr><td><input type="text" id="_1" class="inpt" maxlength="1" oninput="setReadOnly('_1'),inpt('_1'),check()"></td><td><input type="text" id="_2" class="inpt" maxlength="1" oninput="setReadOnly('_2'),inpt('_2'),check()"></td><td><input type="text" id="_3" class="inpt" maxlength="1" oninput="setReadOnly('_3'),inpt('_3'),check()"></td></tr>
  <tr><td><input type="text" id="_4" class="inpt" maxlength="1" oninput="setReadOnly('_4'),inpt('_4'),check()"></td><td><input type="text" id="_5" class="inpt" maxlength="1" oninput="setReadOnly('_5'),inpt('_5'),check()"></td><td><input type="text" id="_6" class="inpt" maxlength="1" oninput="setReadOnly('_6'),inpt('_6'),check()"></td></tr>
  <tr><td><input type="text" id="_7" class="inpt" maxlength="1" oninput="setReadOnly('_7'),inpt('_7'),check()"></td><td><input type="text" id="_8" class="inpt" maxlength="1" oninput="setReadOnly('_8'),inpt('_8'),check()"></td><td><input type="text" id="_9" class="inpt" maxlength="1" oninput="setReadOnly('_9'),inpt('_9'),check()"></td></tr>
  </table><input type="submit" value="thu lai" id="_rstartBtn">
  </form>
  <span id='congrats'></span>
  </center>
  </body>
  </html>
   
  nhotruc thích bài này.

Chia sẻ trang này