• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn

Đoạn script convert office 2010/2013/2016 retail to vl

tuanit

Professional
Thành viên BQT
Admin Bạn Là IT
3/2/16
587
316
93
Chào các bác
Hôm nay em xin hướng dẫn các bác cách convert office 2010/13/16 retail to vl
Bước 1: mở cmd(admin)
B2: Nhập các giá trị sau vào cmd
Đối với office 2010
if exist "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14"
if exist "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14"
cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses14\ProPlusVL_MAK-pl.xrm-ms"
cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses14\ProPlusVL_MAK-ppd.xrm-ms"
cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses14\ProPlusVL_MAK-ul-oob.xrm-ms"
cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses14\ProPlusVL_MAK-ul-phn.xrm-ms"
Office 2013:
if exist "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15"
if exist "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15"
cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses15\ProPlusVL_MAK-pl.xrm-ms"
cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses15\ProPlusVL_MAK-ppd.xrm-ms"
cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses15\ProPlusVL_MAK-ul-oob.xrm-ms"
cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses15\ProPlusVL_MAK-ul-phn.xrm-ms"
Office 2016
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16"
cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms"
cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ul.xrm-ms"
cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms"
cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\ProPlusVL_MAK-pl.xrm-ms"
cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\ProPlusVL_MAK-ppd.xrm-ms"
cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\ProPlusVL_MAK-ul-oob.xrm-ms"
cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\ProPlusVL_MAK-ul-phn.xrm-ms"
Chúc các bạn thành công!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: