• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn

Hướng dẫn Fix lỗi khi dùng scanf của C trong Visual Studio 2019/2022

tuanit

Professional
Thành viên BQT
Admin Bạn Là IT
3/2/16
587
316
93
Chào các bạn​
Chắc hẳn ai dùng Visual Studio 2019/2022 nhất là các bạn đang sử dụng để học C++ thì các bạn biết rằng khi dùng lệnh scanf trong C thì bị báo lỗi sau: This function or variable may be unsafe. Consider using scanf_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS.
Lý do của lỗi trên là do trong Visual Studio báo vậy là họ nói rằng lệnh scanf trong c không an toàn, hãy sử dụng lệnh scanf_s trong Visual Studio
1630943124518.png
Để khắc phục lỗi này, có 2 cách:
Cách 1: Do scanf_s chỉ là lệnh trong Visual Studio, khi sang các hệ điều hành khác như Linux hay MacOS hay các bạn bè dùng Dev-C hoặc C-Free mà bạn muốn gửi bài cho bạn bạn phải sửa lại rất bất tiện, bạn muốn sử dụng luôn cái scanf trong Visual Studio, rất đơn giản chỉ cần thêm lệnh sau vào sau lệnh khai báo thư viện
#pragma warning(disable:4996)
1630943282201.png

Cách 2: Là bạn chuyển sang luôn dùng lệnh scanf_s trong visual studio
Ví dụ: Lệnh scanf biến x có dạng là scanf("%d",&x);
Nay chuyển thành scanf_s("%d",&x);
1630943567075.png
Chúc các bạn thành công