• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn

Download Giáo trình Chủ nghĩa Xã hội khoa học 2021 NXB Chính trị quốc gia sự thật

tuanit

Professional
Thành viên BQT
Admin Bạn Là IT
3/2/16
587
316
93
Môn Chủ nghĩa xã hội khoa học là một môn đại cương, tất cả các sinh viên ở Việt Nam đều phải học nó
Vào năm 2019 - Bộ giáo dục và đào tạo đã công khai tài liệu tham khảo môn học trên, sau khi tách từ các môn Nguyên lí 1 và Nguyên lí 2
Vào khóa 2021 thì đã có tài liệu chính thức do NXB Quốc gia Chính trị sự thật phát hành
Hôm nay, Bạn Là IT sẽ chia sẻ link PDF tài liệu này:
1638965250834.pngLink tải File PDF Google Drive:https://drive.google.com/file/d/1moh34VS6C7KYWqOBq9hlG6vFyg8nvg4Q/view?usp=sharing