• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn

Question Gộp 2 mạng Lan and wireless

Thử speedtest của từng mạng xem thế nào.
Mà con router wifi kia bắt từ đâu vậy?
Nếu cùng chung modem với cổng LAN thì không có tác dụng đâu nhé
 
Top