• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn
  • Thông báo:
    Hiện tại diễn đàn cấm đi link trên chữ ký, vì vậy tất cả các thành viên vui lòng không thêm chữ ký có các đường link bán hàng, thành viên nào thêm link vào chữ ký sẽ bị xóa chữ ký và khóa tài khoản, xin cảm ơn!

Hướng dẫn kích hoạt Windows & Office 180 ngày thủ công

tuanit

Professional
Thành viên BQT
CEO Bạn Là IT
#1
Chào các bạn
Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn active Office 2016 180 day thủ công
cách kích hoạt này nhanh gọn lẹ, không phiền phức, key vô hạn lần nên các bạn ko lo key die nhé
Để kích hoạt bạn mở CMD (Admin) và copy paste lệnh sau
Mã:
1. Đối với bản Retail:

Chạy cmd quyền admin, copy & paste:
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16"
cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms"
cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ul.xrm-ms"
cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms"
cscript ospp.vbs /unpkey:BTDRB
cscript ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
cscript ospp.vbs /sethst:kms.digiboy.ir
cscript ospp.vbs /act
@

2. Đối với bản Volume License:

Chạy cmd quyền admin, copy & paste:
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16"
cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms"
cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ul.xrm-ms"
cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms"
cscript ospp.vbs /unpkey:BTDRB&cscript OSPP.VBS /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99&cscript ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc
cscript //nologo ospp.vbs /act&start winword
@
Chúc bạn thành công!
 
Top