• Thông báo:
  Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
  Xin trân trọng cảm ơn

KMS Tools Portable 31/12/2016 by Ratiborus (10in1)

#1
KMS Tools Portable 31/12/2016 by Ratiborus (10in1)
KMS Tools Portable được đóng gói bởi Ratiborus. Mỗi một tháng thì họ lại có một phiên bản mới để tích hợp các version mới hơn cho từng công cụ nếu có. Nó hỗ trợ tối đa công việc đăng ký giấy phép bản quyền sử dụng cho hệ điều hành Windows cũng như bộ phần mềm văn phòng Office của Microsoft.


Bao giồm các công cụ :
 • KMSAuto Net
 • KMSAuto Lite
 • AAct Portable
 • Office 2013-2016 C2R Install
 • MSActBackUp
 • MSAct Plus
 • Garbage Collector
 • PIDKey
 • KMS Cleaner
 • UniCrypt 2016

Có gì mới

 • AAct v3.1 Portable
 • Garbage Collector v1.3.4 x86_x64_15_12_2016
 • PIDKey v2.1.2.1017