• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn

[Marketing Online] - Bộ sách marketing facebook

vandanhqng

Moderator
Thành viên BQT
Moderator
12/6/16
114
21
28
32
Thành Phố Hồ Chí MInh
Mình đang lọc kho ebooks trên my drive để share tổng hợp cho mọi người khi cần.
Topic này sẽ gồm ebook : facebook + twitter + instagram
- Link direct drive.google.com
- Tiếng việt & Tiếng anh
Bài đầu tiên mong các bác gạch đá ít ít :v

Facebook marketing (vinamax) | pdf | Tiếng việt

100 Facebook Page posting ideas | pdf | Tiếng anh
Hướng dẫn quảng cáo facebook | pdf | Tiếng Việt
Facebook vs Twitter: Sự khác nhau giữa Facebook và Twitter | pdf | Tiếng Việt
Form excel kỹ năng quản lý facebook marketing | xls | Tham Khảo " Tiếng Việt
Quảng cáo Facebook Lead: Tích hợp với Desktop, Carousel, Video và CRM | mediaz | pdf | Tiếng Việt
Quảng cáo fb, cách tiếp cận 300.000 khách hàng trong 30 phút | OneNet | pdf | Tiếng Việt
Dự đoán fb marketing 2016 | Tham Khảo | Pdf | Tiếng Việt
Mở khóa tài khoản fb khi bị khóa | Tham Khảo | pdf | Tiếng Việt
Facebook marketing 3 tập của OneNet | pdf | Tiếng Việt
Facebook - 5 tính năng cần thiết ít ai biết | pdf | Tiếng Việt
Thuật ngữ trên facebook | pdf | Tiếng Việt
Kinh nghiệm sáng tạo nội dung fb | tham khảo | | pdf | Tiếng Việt

Updating ...