• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn
  • Thông báo:
    Hiện tại diễn đàn cấm đi link trên chữ ký, vì vậy tất cả các thành viên vui lòng không thêm chữ ký có các đường link bán hàng, thành viên nào thêm link vào chữ ký sẽ bị xóa chữ ký và khóa tài khoản, xin cảm ơn!

VuiVe9569

Well-Known Member
#1
Microsoft Visual C++ Redistributable AIO 2005-2017 v2.8 - Cài đặt Visual C++ 2005-2017 thật đơn giản

Microsoft Visual C++ (còn được gọi là MSVC) là một sản phẩm Môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho các ngôn ngữ lập trình C, C++, và C++/CLI của Microsoft. Nó có các công cụ cho phát triểngỡ lỗi mã nguồn C++, đặc biệt là các mã nguồn viết cho Microsoft Windows API, DirectX API, và Microsoft.NET Framework.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs33.postimg.org%2Fssesbrrlb%2Fmicrosoft_visual_c_indir.jpg&hash=1b4878720225c2576b5b3129730737ed

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs32.postimg.org%2Feyqles41x%2Fp_M3_MN38.png&hash=41cbdf8279c986e13fa788b30176956b

Bao gồm các phiên bản

- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.56336
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.56336
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.61001
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.61000
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 v9.0.30729.17
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 v9.0.30729.17
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 v9.0.30729.6161
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 v9.0.30729.6161
- Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable v10.0.40219
- Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable v10.0.40219
- Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) v11.0.61030
- Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) v11.0.61030
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.30501
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.30501
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.40664
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.40664
- Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) v14.13.26020
- Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) v14.13.26020

Hướng dẫn

Bước 1: Tải về và giải nén
Bước 2: Click vào Microsoft Visual C++ Pack v2.8.exe
Bước 3: Chọn ngôn ngữ, cứ để mặc định là English và nhấn
OK

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fs17.postimg.org%2Fcflorx9sv%2FImage_2.png&hash=979833d97accdaa566fe8cb074782ad8
Bước 4: Nhấn Next và Next
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fs17.postimg.org%2F4mv0zybjj%2FImage_3.png&hash=035b5b0635ec2be449c29ed5a594ffc6

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fs17.postimg.org%2F5cdtcbrin%2FImage_4.png&hash=fd73732a95f4b034be16a8cc222cd652
Bước 5:Bạn có thể chọn phiên bản cần cài:
+ Bằng cách đánh đấu tick vào phiên bản cần cài và bỏ tick vào phiên bản bạn không muốn cài.
+ Nếu muốn cài tất cả phiên bản VC++ từ 2005 tới 2017 thì để mặc định.
Sau đó nhấn Next

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fs17.postimg.org%2Ff9ou5dren%2FImage_5.png&hash=3f5df46ad51d87b734f31399e1e3cedf
Bước 6: Chờ nó cài đặt xong, sau khi cài đặt xong bạn chọn "No, I will restart the computer later" nhấn Finish để hoàn tất

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fs17.postimg.org%2F5cdtcbz8f%2FImage_6.png&hash=05d6348d71212506609c0fe7431ca441

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fs17.postimg.org%2Fhe976hg6n%2FImage_7.png&hash=4bd50555cd575db306395e19ff5ccdaf

Và đây là thành quả
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fs17.postimg.org%2Fab1bqvigv%2FImage_8.png&hash=c701c313f564f4b4927e381a39f2264e

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fs3.postimg.org%2F6dh2ivvar%2Fvideo.png&hash=6cc9ab0f034ac084291a4182c2f77fa1


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fs1.postimg.org%2F872s4zpu9r%2FDownload.png&hash=87636b6462424555459cae6bb8c7db36

Mã:
https://www.fshare.vn/file/BCJD1P9S1H2J
Nguồn: baltagy
 
Top