• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn

Download [PC]Tales.of.Hongyuan-PLAZA

whitelion

VIP Member
Thành viên BQT
Team Uploader
26/2/16
462
10
28
35
25977172868_d24023fcd2_o.jpg


Game Information

Title: 鸿源战纪 - Tales of Hongyuan
Genre: Indie, RPG
Developer: 弘原游戏
Publisher: 弘原游戏
Release Date: 1 Sep, 2017

Tales of Hongyuan là một trò chơi RPG của Trung Quốc, câu chuyện của chúng tôi xảy ra trong một vùng đất được gọi là Ground Hong với hơn 30 phong cảnh bao gồm các làng, thị trấn, thành phố, đảo, mộ, tàn tích và núi non. Bên cạnh nhiệm vụ chính, các chi nhánh của chúng tôi cũng hỗ trợ bạn có một kiến thức rộng về thế giới này.
Lonely Island được cung cấp như là nơi riêng tư của bạn. Bạn có thể khám phá nó, thu thập các nguồn lực xây dựng khác nhau để cải thiện môi trường và tòa nhà của bạn, thu hút các doanh nhân và mở các chức năng tiên tiến hơn.
Hệ thống TBS của chúng tôi cho phép bất kỳ vũ khí, kỹ năng, buff và sao lưu với chế độ 5V5. Tốc độ của bạn quyết định thứ tự của bạn, và bạn phải đưa ra một sự kết hợp chiến thuật tốt nhất.

Game Screenshots

Q8Q8pUGY0uysM8IoHPjq4ogD56eYa5Pq5Xita_oiuMgrnmHQDvcMrULIBV2RRJlmyK-7ZoYBHmkml07o0vmaNMcoPNukYXhSiOlUmZOoiirZ2Xw_qtAsMs8Vkevb7qgMC7g5EGNhZEYeVZBF9CjOw61yYfsaAGUb8lk_X64tSBJItyxnMs8Oi1G5_95NOqRxFCwdXFvf7NOY-lHDjJ8H0bfmbSwpmdpBXlQjmKA6nyRraGfbbhW-dO8q9pYVjvvnfDOBgoCrdsBbbJQZhbGnwLAj94XVrD_Yi0LkLe_ZaNf6lVZFoCyvyhZm-symn01y7soe9UDKUi8ScXrTxvGCH69W7xTmyZnhqKJYiw0SiWNZYF78aLl307nBuktCxnYWm3iBC5BE9Q-jafqIwIktcpoLIrtLMtkb2Z1SKwqPURkTtoHIJNN_Ni4bzL7kXKPatyXVp21ypAKVDaWzuWV3XhUGRXYxW06wDm0VR697giYfdP4lCz0o5rQgSFg0aHoDPaoyidA-jHFKS0PKecR2zDdVWtNopH7A3NXJX2UtTG6s953AZaSLkwisx35nWhnoOltJSGxRL-cAp7yNw53FBRER-wctxL_i2aFrlH-W2Z-VREgTglk845squGdNDAnVtV5EKtZwcE9sklyYFT9AoYuUxe3vkokUMw=w800-h450-no


Q8Q8pUGY0uysM8IoHPjq4ogD56eYa5Pq5Xita_oiuMgrnmHQDvcMrULIBV2RRJlmyK-7ZoYBHmkml07o0vmaNMcoPNukYXhSiOlUmZOoiirZ2Xw_qtAsMs8Vkevb7qgMC7g5EGNhZEYeVZBF9CjOw61yYfsaAGUb8lk_X64tSBJItyxnMs8Oi1G5_95NOqRxFCwdXFvf7NOY-lHDjJ8H0bfmbSwpmdpBXlQjmKA6nyRraGfbbhW-dO8q9pYVjvvnfDOBgoCrdsBbbJQZhbGnwLAj94XVrD_Yi0LkLe_ZaNf6lVZFoCyvyhZm-symn01y7soe9UDKUi8ScXrTxvGCH69W7xTmyZnhqKJYiw0SiWNZYF78aLl307nBuktCxnYWm3iBC5BE9Q-jafqIwIktcpoLIrtLMtkb2Z1SKwqPURkTtoHIJNN_Ni4bzL7kXKPatyXVp21ypAKVDaWzuWV3XhUGRXYxW06wDm0VR697giYfdP4lCz0o5rQgSFg0aHoDPaoyidA-jHFKS0PKecR2zDdVWtNopH7A3NXJX2UtTG6s953AZaSLkwisx35nWhnoOltJSGxRL-cAp7yNw53FBRER-wctxL_i2aFrlH-W2Z-VREgTglk845squGdNDAnVtV5EKtZwcE9sklyYFT9AoYuUxe3vkokUMw=w800-h450-no


0UlFQvRNIdqxq7IYx8D8Tpr2WJQH8ljJyHMQlZYGTO42qw5CtXi8P9cJWSoiDVAoZKCysKVqm5mHcbH0VopfP8-8vZhGkxYwk_EWEu7VvxaUBI79lhOJsda95gDvIJ8zGUrbkdKuqPOmEweUoAZJOI_cmDz5C2EEymBAtimCti8PuiTbTCVF6L4EQAfQu9a7tmvs-DgDylFWuJvntJJSMMe0uLbZaT552OYtEpsqi6m-H5fKqrp3nPjZBeK_7UnDiqZ4iWxEsUTLNv1vDRNX8V_G7Q0F5IDLnZ0az7MgeRRBat-qxeIgpKb5ZeGor-MMnug-B22fEiSnktV_-kfTV26PR7YsjP9t-B4N0drrHyXeDbL5J-vQW3uGly60GTUuOT8_4CufWwFvQgSTmrqDrKfsE4vt2W8mKu_A6-RVTqcDKsj4NPRMYys9gtnufrU96DPCNUS40MfeSlHjglvYMq7chrNio6aXg5-dNwrJmb2y15KamgI3UtaIXw63mVMcQX4RVhIqgiwugMRwFDnFyoh997XXl1aemYjnsBiywgOuiTuWBMHrcsq3_5JPbdeRXBCvFALSi2ltS-fofLFBojAxMHs-m1u5b9a2dlRu4DRwgz_gAEeXGA_lKtj5deEeeXadvBmbxfVBXcQQj8maNFBW5kwS_SfFbg=w800-h450-no


I7dmGAM6zfuscCDZjwJ48VJSHR2hI1gYQq6mU9gUmf5J7eF4TCxMChIp0ow5GfhRr9nYF4PvwP7RePBF5NdX8HP5Y5yTOkGiS_886awxqNrhw88-COLT3E0KOcIHr27_vjR9YCTKaG40KrzRrVoEl7LRZZDffzoHc8AHrHs3WKJFKRF1lnngbIb9IKe7nYLI-UwgIEU00eHZFwW2aVi8p7Ms-aYRWlQfezN-q-YNRv7PO8yFAsuCMy4RfkL7ZLapaxx3P_0rpm8acxQbAh_rhooYRObkOS7ynXDrC_5e511qznXeWkjGtR7PJiXQSkEkyQyK1Xtci4lwYFNsV4UVotCGbXUdZSqvUdqYWjsGFoHwR_79RpzpDN2d09buGaegDi-K1yNriTKvJxqaaBadYGQhwnPUQoF1b9JqAQF6KdkvEzF5SPiam9vvY4EToZF3irEA_nY_YylBfju9k3ReeIq2yLa7dML9FaBGMQK2pIrkn5ZBYIm2iKsGC5W0R7NkipCo8H7P9RC6MDQREHaLBE_RLs9V9eTchQjvO6UqWvH8LPbibi4BrzJfnAWNBo8OcnnxL9lpBq06fMF9Bk8kL1wvL6JZZjKbT4cuSk0KG2HJSDmPB3CCmo1YgCEx1-zftf0GckhTMyeguTf9t6P-O0JXuU5-wuvyRw=w800-h450-no


-eJGY2JU-bhsHF0e21sTrWDJuwprjlArRYrx54raa_aRYa_-t7Nfu8xsmz7RACGhe__b9d8UJDgOpZRVdKRauTbKm1IY1tDrn8Qc8T4c2dA3p2HKfDAZYFpbWV0xFfM5plOnXtEexOdYC26Fg3pNIL4pcJe-63-7sClmVglooxwjmUX-Cr0ltIH-frFyRIeTF5NOKWqqMbrbpgdpmFU2nnC6xAFSoeCk8wTRD4fwHJeK-sfenn1OA1z5m1BDfpMMqXrVH-Uw2TGpAB7OIYfoQPiXej0RSOBa9jhyYDlvK0tjZDFa25PYYTFUP1JQH1Oaqbq3Z-QhbgD2VX5biSuYCffWI5mDdhXmNiHbmJSL0Xl6_lSNu1lt2w0C35lk-U1V07CKX0vnl7yJgPPgZW1IeUcj-mbi88vPuHt9hark-_4eltq3sXk_5Z60Nnso_z06bKm0bn9Thl8vqArn7nOJEhq6Km8Mn1nkhcN26fFzAeT1qANYNgJknksZAAxrMN1-JDjzx_ITLL6PPWWdeGy4WqZk-6fRkL2oLzQd5rKz0gTVM3WV_G9CijKu6vz6fEsKAh-IjjDZdguAzgc_MNU_4iXtMPs1mHhP-fdkBUMdKagaBE-D90F0sKxGHGCOgqsxsxOGzWR-b5IY6-qFLcU0xP8ADpn03exfkA=w800-h450-no


System Requirements

MINIMUM:
OS: Windows 7, Windows 8, Windows 10
Processor: Intel Core 2 Duo @ 2.00 GHz or equivalent
Memory: 4 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX750Ti 2G
Network: Broadband Internet connection
Storage: 9 GB available space

RECOMMENDED:
OS: Windows 7, Windows 8, Windows 10
Processor: Intel Core 2 Duo @ 3.00 GHz or equivalent
Memory: 8 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX950 2G
Network: Broadband Internet connection
Storage: 9 GB available space
Gameplay

DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 4.38Gb
Fshare
https://www.fshare.vn/file/5BU3LF2Q8PLL
4share
http://4share.vn/f/66535154545e5151/Tales.of.Hongyuan-PLAZA.iso.file
 

tuanit

Professional
Thành viên BQT
Admin Bạn Là IT
3/2/16
587
316
93
Lâu lắm rồi ko thấy bạn đăng bài, nay vẫn khỏe chứ ạ