• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn

Soft Revo Uninstaller Pro 4.2.1 Full - Gỡ bỏ phần mềm tận gốc

longFx

Well-Known Member
Revo Uninstaller Pro – một phần mềm mạnh mẽ để làm sạch và tối ưu hóa hệ thống. Phần mềm này bao gồm một số công cụ hữu ích, bao gồm, xóa các tập tin mà không thể phục hồi, làm sạch hệ thống từ các tập tin tạm thời, làm sạch lịch sử làm việc với biên tập viên, phục hồi các tập tin bị xóa, vv Revo Uninstaller Pro phân tích hệ thống và tìm thấy các tập tin liên kết với các phần mềm sau đó nó cho phép loại bỏ hoàn toàn. Phần mềm này cho phép bạn tiến hành làm sạch các tập tin cookie, lịch sử tải và trang web truy cập với các trình duyệt khác nhau. Revo Uninstaller Pro cũng có một mô-đun để quản lý các phần mềm tự động bắt đầu từ hệ điều hành khởi động.


Tính năng:
  • Revo Uninstaller là một thay thế nhanh hơn và mạnh hơn nhiều cho applet "Windows Add or Remove Programs"! Nó có các tính năng rất mạnh mẽ để gỡ cài đặt và gỡ bỏ chương trình.
  • Không còn những chương trình bướng bỉnh
  • Không còn lỗi cài đặt
  • Không còn vấn đề nâng cấp
  • Xóa chương trình dễ dàng
Version History

Download Revo Uninstaller Pro 4.2.1 + Patch


- Cài đặt phần mêm.
- Cài xong thoát hoàn toàn
- Tạm tắt Antivirus & Windows Defender (Pause protection)
- Copy and paste Patch thư mục cài đặt
- Run Patch as Administrator (Click phải > Run as Administrator)
- Apply the Patch.
- Enjoy!
 

Top