• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn

Tài Liệu HTML - CSS ( Lap )

vandanhqng

Moderator
Thành viên BQT
Moderator


Bộ tài liệu học CSS và HTML có Lap hướng dẫn và bài giải cho các bạn học làm web
1. Các thẻ định dạng text
Link : https://drive.google.com/open?id=0Byw65aaSRJ-5aFBVMzFON0VOTHM
2. Định dạng hình ảnh
Link : https://drive.google.com/open?id=0Byw65aaSRJ-5RjhnWDluc1dscmc
3. Làm việc với table
Link : https://drive.google.com/open?id=0Byw65aaSRJ-5QkUtUWp5aEdjS1E
4. Làm việc với form
Link : https://drive.google.com/open?id=0Byw65aaSRJ-5QUoyN3RPZlV0R0U
5. Font nền trong CSS
Link : https://drive.google.com/open?id=0Byw65aaSRJ-5ZGxVaHhLTjhsZ3c
6. Font và Text trong CSS
Link : https://drive.google.com/open?id=0Byw65aaSRJ-5OEJTUmVDVjZIVzg
7. Class và ID trong CSS
Link : https://drive.google.com/open?id=0Byw65aaSRJ-5V2RKTDVhYTlNd0E
8. Các thuộc tính của Box model
Link : https://drive.google.com/open?id=0Byw65aaSRJ-5TkJWcHEzYUZORVE
9. Thuộc tính về kích thước và dàn trang Layout
Link : https://drive.google.com/open?id=0Byw65aaSRJ-5TTRnQkpGR2pxeEE
 
Top