• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn

Tài liệu marketing toàn tập

vandanhqng

Moderator
Thành viên BQT
Moderator
12/6/16
114
21
28
32
Thành Phố Hồ Chí MInh
Link download :
https://drive.google.com/open?id=0B...RyT0szSDZGTFh4Y1lMX3RHWlFhT1g2UXhvNTVibWtUOHc
Mục lục ebooks :

Marketing.png