• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn

Tổng hợp các công cụ ddos mạnh

nhatcntt

Active Member
6/11/16
32
6
8
39
Link: https://tii.ai/Em18fM2
Tổng hợp các công cụ ddos mạnh
LOIC 1.0.8 (Low Orbit Ion Cannon) – A network stress testing ...
High Orbit Ion Cannon - Wikipedia
Anonymous External Attack v1.0 | Download | Connect Trojan