• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn

TỔNG HỢP FILE ISO WINDOWS NGUYÊN GỐC MICROSOFT MULTI-LINK

tuanit

Professional
Thành viên BQT
CEO Bạn Là IT
TỔNG HỢP FILE ISO WINDOWS NGUYÊN GỐC MICROSOFT MULTI-LINK


TỔNG HỢP FILE ISO WINDOWS NGUYÊN GỐC MICROSOFT MULTI-LINK

Windows 7
7 Ultimate

=> Windows 7 Ultimate x64 SP1
File: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.iso
Size: 3320903680 bytes
MD5: C9F7ECB768ACB82DAACF5030E14B271E
SHA1:36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
CRC32: 992B8FCD
Link Google Driver : https://goo.gl/7IJ9Pj

Link Fshare : https://goo.gl/9gQzHS

Link 4share : http://goo.gl/LGqnXM

=> Windows 7 Ultimate x86 SP1
File: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.iso
Size: 2564476928 bytes
MD5: 2572274E6B0ACF4ED1B502B175F2C2DB
SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
CRC32: 35511F11
Link Google Driver : https://goo.gl/L0wGKE
Link Fshare : https://goo.gl/Mqe8dT

Link 4share : http://goo.gl/vpQqdk

7 Enterprise=> Windows 7 Enterprise x64 SP1
File: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677651.iso

Size: 3182604288 bytes
MD5: 6467C3875955DF4514395F0AFCAAA62A
SHA1: A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1
CRC32: CE09FA98
Link Google Driver : https://goo.gl/A6b0cr

Link Fshare : https://goo.gl/GZxXGZ

Link 4share : http://goo.gl/NHCWkc

=> Windows 7 Enterprise x86 SP1
File: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_677710.iso
Size: 2434502656 bytes
MD5: D6044BE7093FB2737DB63D340A1B2A03
SHA1: 4E0450AC73AB6F9F755EB422990CD9C7A1F3509C
CRC32: E3586659
Link Google Driver : https://goo.gl/RmGpQB

Link Fshare : https://goo.gl/wfbrwM

Link 4share : http://goo.gl/V22VOr

7 Professional


=> Windows 7 Professional x64 SP1
File: en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_676939.iso
Size: 3320903680 bytes
MD5: ED15956FE33C13642A6D2CB2C7AA9749
SHA1: 0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58
CRC32: AD44DB36
Link Google Driver : https://goo.gl/ndLzzS

Link Fshare : https://goo.gl/i6G0hX

Link 4share : http://goo.gl/lZ72Hd

=> Windows 7 Professional x86 SP1
File: en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_677056.iso
Size: 2564476928 bytes
MD5: 0BFF99C8310BA12A9136E3D23606F3D4
SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928
CRC32: E8C2AD67
Link Google Driver : https://goo.gl/uTh9bt

Link Fshare : https://goo.gl/RnyOlB

Link 4share : http://goo.gl/S1P2eQ


7 Home Premium


=> Windows 7 Home Premium x64 SP1
File: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_676549.iso

Size: 3320903680 bytes

MD5:DA319B5826162829C436306BEBEA7F0F

SHA1: 6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9

CRC32: 4A182640

Link Google Driver : https://goo.gl/z6fylJ

Link Fshare : https://goo.gl/1nMwTb

Link 4share : http://goo.gl/fyWZdH


=> Windows 7 Home Premium x86 SP1
File:en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_676701.iso

Size: 2564476928 bytes

MD5: 80495F442944FD9D1AF90F64087ADBC4

SHA1: 99AE2366289080165402B6470AD3D61F7E67764C

CRC32: 512A7330

Link Google Driver : https://goo.gl/siJVLm

Link Fshare : https://goo.gl/5DR9c0

Link 4share : http://goo.gl/VnVbBuWindows 8.1 with Update 3

8.1 Enterprise


=> Windows 8.1 Enterprise with Update 3 x64 DVD English
File: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x64_dvd_6054382.iso
Size: 4139163648 bytes
MD5:115D7C4203417E52C09D16B50043B10D
SHA1: B7DD748446D89B9449A160CDC24BD282989BBD96
CRC32: 524FC31E
Link Google Driver : https://goo.gl/BR2NVW

Link Fshare : https://goo.gl/X2vbP3


=> Windows 8.1 Enterprise with Update 3 x86 DVD English
File: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x86_dvd_6050710.iso
Size: 3059595264 bytes
MD5:CE18DE710A9C025323B8DEE823BFBE7B
SHA1: 584A9AD7E2BB3D7E189ADCFBA44A497CC9155937
CRC32: 31592527
Google Driver : https://goo.gl/JIA6jv

Link Fshare : https://goo.gl/M7xO81


8.1 Pro Volume License


=> Windows 8.1 Pro Volume License with Update 3 x64 - DVD English
File: en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x64_dvd_6050880.iso
Size: 4140347392 bytes
MD5: 2B57629165900F93E73305DDF27124D4
SHA1: 962A1D890987B5877469433928B8C8B8A3E945CD
CRC32: A466193A
Link Google Drive : https://goo.gl/HLlmIu

Link Fshare : https://goo.gl/HzNeSE


=> Windows 8.1 Pro Volume License with Update 3 x86 DVD English
File:en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x86_dvd_6050918.iso
Size: 3058145280 bytes
MD5: A4355AB46A40FD343DEB0A534E4A4823
SHA1:E46F44CD74F812EC3FE2E854317A088E85322A68
CRC32: 4CE30039
Link Google Drive : https://goo.gl/AIsY7V

Link Fshare : https://goo.gl/kIJH0S


Windows 10:


Pro 32 bit:https://www.fshare.vn/file/DFR9OGVT64SC
Pro 64Bit:https://www.fshare.vn/file/ZRIZ6K2A26E6
N 32Bit:https://www.fshare.vn/file/LN915ARPZJHH
N 64bit:https://www.fshare.vn/file/PSK6UIPRFLDS
Home Singer 32Bit:https://www.fshare.vn/file/NDO1SMFZH5X3
Home Singer 64 Bit:https://www.fshare.vn/file/DYF1MODGXZYK
MD5:
Windows 10 Home Single Language 32.iso 4DE18FB1 - 74A66EBB - 48836871 - 577E5366
Windows 10 Home Single Language 32.iso 4DE18FB1 - 74A66EBB - 48836871 - 577E5366
Windows 10 Pro 32.iso A1CE43E1 - 10ED1F31 - 52BA41AF - C4CD0677
Windows 10 Pro 64bit.iso AF744096 - 107758EA - AB99F912 - E339A934
Windows 10 N 32.iso E57BA694 - 2BB9C418 - A9941407 - 84F5E376
Windows 10 N 64.iso E57BA694 - 2BB9C418 - A9941407 - 84F5E376


Windows XPFile Name: en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86 _cd_vl_x14-73974.iso
Size: 617754624 bytes

MD5: 5BF476E2FC445B8D06B3C2A6091FE3AA
SHA1: 66ac289ae27724c5ae17139227cbe78c01eefe40

CRC32: FFFFFFFF
Link Fshare : https://goo.gl/8brnxk

Link 4share : http://goo.gl/Dyn9ht


XP SP3 full update pre active :

File:Microsoft.Windows.XP.Professional.SP3.x86.Integrated.March.2014-Maherz.iso

Size: 624.19 Megabytes

Link Fshare : https://goo.gl/lIx7I9

Link 4share : http://goo.gl/4LQMWANguồn: Group hỗ trợ tin học​
 

tuanit

Professional
Thành viên BQT
CEO Bạn Là IT
Update link tải và các bạn windows 10
 
Top