• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn

Download Tổng hợp link download Office ( 2019/2016/2013/2010/2007/2003 ) link Fshare

tuanit

Professional
Thành viên BQT
CEO Bạn Là IT
Hôm nay mình xin chia sẻ cho anh em toàn bộ link download office từ bản 2003->2019 + tool đọc file docx cho office 2003
Office giờ khá thông dụng như phần mềm phổ biến anh em chọn file về cài nhé

Office 2019

MSDN

Office 2019 Pro Plus ( English )
en_office_professional_plus_2019_x86_x64_dvd_7ea28c99
- Fshare

Office 2019 Pro Plus ( Vietnamese )
vi_office_professional_plus_2019_x86_x64_dvd_3861d78c
- Fshare

Visio Pro
en_visio_professional_2019_x86_x64_dvd_3b951cef
- Fshare

Project Pro
en_project_professional_2019_x86_x64_dvd_5821b437
- Fshare

Offce 2016

VLSC

Office 2016 Pro Plus ( English )
SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_English_MLF_X20-41353
- Fshare
SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_English_MLF_X20-42432 - Fshare

Office 2016 Pro Plus ( Vietnamese )
SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_Vietnamese_MLF_X20-41349
- Fshare
SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_Vietnamese_MLF_X20-42465 - Fshare

Office 2016 Standard ( English )
SW_DVD5_Office_2016_W32_English_MLF_X20-41370
- Fshare
SW_DVD5_Office_2016_64Bit_English_MLF_X20-42479 - Fshare

Office 2016 Standard ( Vietnamese )
SW_DVD5_Office_2016_W32_Vietnamese_MLF_X20-41400
- Fshare
SW_DVD5_Office_2016_64Bit_Vietnamese_MLF_X20-42520 - Fshare

Visio Pro
SW_DVD5_Visio_Pro_2016_W32_English_MLF_X20-41585
- Fshare
SW_DVD5_Visio_Pro_2016_64Bit_English_MLF_X20-42764 - Fshare

Project Pro
SW_DVD5_Project_Pro_2016_W32_English_MLF_X20-41516
- Fshare
SW_DVD5_Project_Pro_2016_64Bit_English_MLF_X20-42683 - Fshare

MSDN

Office 2016 Pro Plus ( English )
en_office_professional_plus_2016_x86_x64_dvd_6962141
- Fshare

Office 2016 Pro Plus ( Vietnamese )
vi_office_professional_plus_2016_x86_x64_dvd_6969734
- Fshare

Visio Pro
en_visio_professional_2016_x86_x64_dvd_6962139
- Fshare

Project Pro
en_project_professional_2016_x86_x64_dvd_6962236
- Fshare

Office 2013

VLSC

Office 2013 Pro Plus Sp1 ( English )
SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-35821
- Fshare
SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19-35976 - Fshare

Office 2013 Pro Plus Sp1 ( Vietnamese )
SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_W32_Vietnamese_MLF_X19-35880
- Fshare
SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_64Bit_Vietnamese_MLF_X19-36039 - Fshare

Office 2013 Standard Sp1 ( English )
SW_DVD5_Office_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-34744
- Fshare
SW_DVD5_Office_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19-34904 - Fshare

Office 2013 Standard Sp1 ( Vietnamese )
SW_DVD5_Office_2013w_SP1_W32_Vietnamese_MLF_X19-34803
- Fshare
SW_DVD5_Office_2013w_SP1_64Bit_Vietnamese_MLF_X19-34963 - Fshare

Visio Pro
SW_DVD5_Visio_Pro_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-36365 - Fshare
SW_DVD5_Visio_Pro_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19-36393 - Fshare

Project Pro
SW_DVD5_Project_Pro_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-35750
- Fshare
SW_DVD5_Project_Pro_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19-35816 - Fshare

MSDN

Office 2013 Pro Plus Sp1 ( English )
en_office_professional_plus_2013_with_sp1_x86_dvd_3928181
- Fshare
en_office_professional_plus_2013_with_sp1_x64_dvd_3928183 - Fshare

Office 2013 Pro Plus Sp1 ( Vietnamese )
vi_office_professional_plus_2013_with_sp1_x86_dvd_3932633
- Fshare
vi_office_professional_plus_2013_with_sp1_x64_dvd_3928769 - Fshare

Visio Pro
en_visio_professional_2013_with_sp1_x86_3910851
- Fshare
en_visio_professional_2013_with_sp1_x64_3910816 - Fshare

Project Pro
en_project_professional_2013_with_sp1_x86_3911253
- Fshare
en_project_professional_2013_with_sp1_x64_3911357 - Fshare

Office 2010

VLSC

Office 2010 Pro Plus Sp1
SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2010w_SP1_W32_English_CORE_MLF_X17-76748
- Fshare
SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2010w_SP1_64Bit_English_CORE_MLF_X17-76756 - Fshare

Office 2010 Standard Sp1
SW_DVD5_Office_2010w_SP1_W32_English_CORE_MLF_X17-82110
- Fshare
SW_DVD5_Office_2010w_SP1_64Bit_English_CORE_MLF_X17-82111 - Fshare


MSDN

Office 2010 Pro Plus Sp1
en_office_professional_plus_2010_x86_515486
- Fshare
en_office_professional_plus_2010_x64_515489 - Fshare

Office 2010 Standard Sp1
en_office_standard_2010_x86_515544 - Fshare
en_office_standard_2010_x64_515548 - Fshare

Project Pro
en_project_professional_2010_x86_515560 - Fshare
en_project_professional_2010_x64_515566 - Fshare

Visio Pro
en_visio_2010_x86_516534 - Fshare
en_visio_2010_x64_516535 - Fshare

Office 2007
en_office_enterprise_2007_united_states_x86_cd_481472 - Fshare ( đã bao gồm file key trong file iso )
en_office_professional_plus_2007_united_states_x86_cd_481425 - Fshare ( đã bao gồm file key trong file iso )
SW_CD_Office_Professional_Plus_2007_W32_English_-2_1_PA_BP_MLF_X16-19797 - Fshare ( Cài xong tự activated )
Office 2003
en_office_2003_pro
- Fshare ( đã bao gồm file key trong file iso )
Tool đọc file .docx https://www.fshare.vn/file/FC4ARQ7F9PI8
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Top