• Thông báo:
  Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
  Xin trân trọng cảm ơn

Về việc nâng chức vụ thành viên

Bạn muốn ai sẽ làm smod của forum bạn là it

 • Gilgamesh

  Bình chọn: 1 20.0%
 • MegaEvoSnorlax

  Bình chọn: 0 0.0%
 • Nguyễn Bá Trọng

  Bình chọn: 0 0.0%
 • Nguyễn Văn Tài

  Bình chọn: 0 0.0%
 • vandanhqng

  Bình chọn: 0 0.0%
 • Việt hóa phần mềm

  Bình chọn: 2 40.0%
 • vũ hồ

  Bình chọn: 2 40.0%
 • Whitelion

  Bình chọn: 0 0.0%

 • Số thành viên bình chọn
  5
 • Poll closed .