• Thông báo:
  Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
  Xin trân trọng cảm ơn

VMware Workstation Pro 14.0.0 mới nhất Full key - Phần mềm tạo máy ảo số 1 thế giới

#1
VMware Workstation Pro 14.0.0 mới nhất Full key - Phần mềm tạo máy ảo số 1 thế giới


VMware Workstation là phần mềm giả lập hệ điều hành,phần mềm ảo hóa mạnh nhất thế giới hiện nay. Cho phép người dùng có thể giả lập được nhiều hệ điều hành khác nhau, từ Desktop tới Tablet /Mobile. WMare là 1 công cụ mạnh mẽ giả lập 1 mạng cục bộ dành cho các bạn học về mạng máy tính.

VMware Workstation rất thân thiện, dễ sử dụng, có thể cài nhiều hệ điều hành trên cùng một phần mềm máy ảo như: Windows xp/7/8/8.1/10,Server và cả hệ điều hành Chrome, các phiên bản Linux, Unix, Macintosh mới nhất hoặc chạy thử các ứng dụng chưa được kiểm tra xem có nguy cơ gây nguy hiểm cho sự ổn định của hệ thống hoặc mất dữ liệu quan trọng trên máy tính hay không.

Tính năng: Workstation 14 Pro
Thông tin Version 14.0.0: Release Notes
Trang chủ: https://www.vmware.com/
Yêu cầu cơ bản:

 • OS: Windows 64-bit
 • CPU: 1.3GHz hoặc nhanh hơn
 • Memory: Tối thiểu 2GB RAM / khuyến nghị 4GB RAM
P/s: VMware Workstation 14 yêu cầu CPU từ 2011 trở về sau này thôi (Cộng thêm dòng Intel dựa trên kiến trúc "Westmere" 2010 (Xeon 5600, Xeon 3600, Core i7-970, Core i7-980, Core i7-990)
Ngoại trừ một số dòng CPU 2011,2012 không được hổ trợ:

 • Intel Atom dựa trên kiến trúc Bonnell 2011 (như Z670 / Z650; N570).
 • Intel Atom dựa trên kiến trúc Saltwell 2012 (như S1200; D2700 / D2500; N2800 / N2600).
 • AMD dựa trên kiến trúc "Llano" và "Bobcat" (như Hondo; Ontario, Zacate, Llano)

Windows 10 Creators Update support
VMware Workstation Pro provides the following support for Windows 10 Creators Update:

 • Run Windows 10 Creators Update as a virtual machine
 • Run Windows 10 Creators Update as a host operating system
 • Windows 10 Creators Update Auto Detect and Easy Install
 • Unity support for Windows 10
New Guest operating systems support

Support has been added for the following operating systems:

 • Ubuntu 17.04
 • Fedora 26
 • CentOS 7.4
 • RHEL 7.4
 • Debian 9.1
 • Oracle Linux 7.4
 • SLE 12 SP3
 • OpenSUSE 42.3
Guest VBS Support

Enabling VBS (Virtualization Based Security) within Windows 10 and Windows Server 2016 running as guest operating systems is now supported on VMware Workstation. You can have advanced security features like Device Guard and Credential Guard within guest operating systems.
Guest VBS support currently is only supported for Intel CPUs. For best performance, use Intel Skylake generation CPUs and above.
Virtual TPM

Workstation 14 Pro now provides a TPM 2.0 compatible virtual Trusted Platform Module for use with advanced security and encryption technologies, such as BitLocker.
VMware Hardware Version 14

 • New CPU enablement, including Intel Skylake and AMD Ryzen CPU support.
 • Secure Boot, Workstation 14 Pro introduces Secure Boot support for virtual machines to ensure only trusted code is loaded by the UEFI firmware prior to the OS "handoff" process.
 • Virtual NVMe support Workstation 14 Pro introduces a new virtual NVMe storage controller for improved guest operating system performance on Host SSD drives and support for testing VMware vSAN. NVMe devices require virtual hardware version 13 / ESXi 6.5 compatibility and later.
Advanced Networking

 • Rename Virtual Network (Windows host only), Workstation 14 Pro can rename networks in the Virtual Network Editor for better organization.
 • Network Latency simulation, As well as being able to introduce Packet Loss and Bandwidth caps, Workstation 14 Pro provides new virtual networking controls for introducing incoming and outgoing Latency to virtual machines on a per-NIC basis.
ESXi Host Power Operations

The following ESXi power operations can now be performed from Workstation 14 Pro:


 • Shutdown
 • Restart
 • Enter/Exit Maintenance Mode
Native OVF support

With improved OVF/OVA support, Workstation 14 Pro provides an effortless walkthrough to deploy the VMware VCSA (vCenter Server Appliance) OVA package for testing and experimentation within Workstation. VCSA6.0 and 6.5 are supported.
Scan for Virtual Machines

Workstation 14 Pro now allows users to quickly refresh their VM inventory by scanning for virtual machines. It supports VMs on local folders as well as on network shared storage and USB drives.
Automatically Suspend Shared Virtual Machines Upon Host Shutdown

All running shared virtual machines will be automatically suspended(for both Windows and Linux hosts) or shutdown(Linux hosts only) when the host operating system initiates a shutdown.
Enhanced UI Experience

 • IP Address Display on VM Console,The IP and MAC addresses of a VM are now displayed in the VM information area. VMware Tools 10.1.15 or greater is required.
 • Auto clean up Windows VM disk space, Clean Up Disks now can be automated upon a VM power off. (Windows hosts only)
New GTK+ 3 based UI for Linux

Linux Workstation UI has been rewritten to support GTK+ 3.
Mã:
https://www.fshare.vn/file/VDTTFC5GJ3I1
VMware Workstation 14 Pro Key
AC5XK-0ZD4H-088HP-9NQZV-ZG2R4
AF70K-DNWEQ-H8DPY-0XN7X-MCAUA
CG54H-D8D0H-H8DHY-C6X7X-N2KG6
FC382-DFDDL-4801Q-KNYNT-YVAR6
FF590-2DX83-M81LZ-XDM7E-MKUT4
GA18K-DRXE3-488TZ-J4ZNX-PZAXA
YF5XA-62G0P-48EDP-U4WEG-YPKZF
YZ35U-4PED5-M881Z-87WEV-NY2XA
ZC3WK-AFXEK-488JP-A7MQX-XL8YF
ZC5XK-A6E0M-080XQ-04ZZG-YF08D
ZY5H0-D3Y8K-M89EZ-AYPEG-MYUA8
Keygen VMware Workstation 14 Pro:
Mã:
https://www.fshare.vn/file/42MPELJNDKGA