• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn

VuiVe9569

Well-Known Member
15/11/16
69
11
8
27
...::: ✔ Windows 10 Insider Preview Build 16296 ✔ :::...

Windows-10-Insider-Preview-Build-16296.jpg

Photo: BuildFeed

3_Lhkj_EU.jpg
Windows 10 Redstone 3 · 16296
10.0.16296.0 (rs3_release.170919-1503)


Microsoft lại ra Build 16296 dành cho người dùng tham gia chương trình Insider nhánh Fast Ring. Bản cập nhật chủ yếu cải tiến và sửa lỗi khác.

Những cải tiến, sữa lỗi và thay đổi khác các bạn đọc tại đây:
dn7.gif
ISO:
Windows 10 Insider Preview Build 16296 AIO x64 (64-bit)
File Name: en_windows_10_16296.0.rs3_release.170919-1503_aio_x64.ISO
MD5: FDF6753AC895FA89486EDFD0792C3376
SHA1: E29A652AD836F801F01D4A23019D1641E1EF8FC2
Download: https://www.fshare.vn/file/A7XQPYICYJGF
---------------------------------------------------------------------
Windows 10 Insider Preview Build 16296 AIO x86 (32-bit)

File Name: en_windows_10_16296.0.rs3_release.170919-1503_aio_x86.ISO
MD5: 6A4DEFA83BE8FA81C4C6218868B2E10D
SHA1: F80C8ED020F4D0B6567B01677A2FADEDCA262A25
Download: https://www.fshare.vn/file/4IXXKQSIS9LY

Folder:
P/s: ISO 11in1 Bao giồm các phiên bản:

Windows 10 S
Windows 10 S N
Windows 10 Home Single Language
Windows 10 Home
Windows 10 Home N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Enterprise N
 
  • Like
Reactions: TwilightSparkle