• Thông báo:
  Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
  Xin trân trọng cảm ơn

Windows Windows 10, Version 1803 (Updated Aug 2018) (x86/x64) - Original MSDN ISO

VuiVe9569

Well-Known Member
15/11/16
69
11
8
27
Windows 10, Version 1803 (Updated Aug 2018) (x86/x64) - Original MSDN ISO


Consumer Editione bao gồm:
 • Windows 10 Home
 • Windows 10 Home N
 • Windows 10 Home Single Language
 • Windows 10 Education
 • Windows 10 Education N
 • Windows 10 Pro
 • Windows 10 Pro N
Business Edition bao gồm:
 • Windows 10 Pro
 • Windows 10 Pro N
 • Windows 10 Pro for Workstations
 • Windows 10 Pro for Workstations N
 • Windows 10 Pro Education
 • Windows 10 Pro Education N
 • Windows 10 Education
 • Windows 10 Education N
 • Windows 10 Enterprise
 • Windows 10 Enterprise N
Folder:
--------------------------------------------------
Windows 10 (consumer edition), version 1803 (Updated Aug 2018) (x64) - DVD (English)

File Name: en_windows_10_consumer_edition_version_1803_updated_aug_2018_x64_dvd_f2764cf8.iso
Languages: English
CRC32: F0007D37
MD5: 6B1EE272C733549A9CBFB5FB41C220BE

SHA1:349C43FC744EF45D2CF85E7BEF4131373216525D
Mã:
https://www.fshare.vn/file/46BRNQGPZLOB
--------------------------------------------------------------------------
Windows 10 (consumer edition), version 1803 (Updated Aug 2018) (x86) - DVD (English)

File Name: en_windows_10_consumer_edition_version_1803_updated_aug_2018_x86_dvd_454b0be7.iso
Languages: English
CRC32: 68166ECF
MD5: D919774900BB88C668846B134C3CE8FE
SHA1: CA7861C6A41C0F377F1D7C64EB6C59FDED843D8A

Mã:
https://www.fshare.vn/file/Z6MBDO1TS8IK
--------------------------------------------------------------------------
Windows 10 (business edition), version 1803 (Updated Aug 2018) (x64) - DVD (English)

File Name: en_windows_10_business_edition_version_1803_updated_aug_2018_x64_dvd_5d7e729e.iso
Languages: English
CRC32: 32FFD9C1
MD5: C6282AA4A45E1D1E64A99886EB49E6BF
SHA1: 2B15EFD7926AB9DB9181CD7B599452CCCC3774DE

Mã:
https://www.fshare.vn/file/1H2LLVEZLN91
--------------------------------------------------------------------------
Windows 10 (business edition), version 1803 (Updated Aug 2018) (x86) - DVD (English)

File Name: en_windows_10_business_edition_version_1803_updated_aug_2018_x86_dvd_69a0bb10.iso
Languages: English
CRC32: 6DB4BB25
MD5: 8AEA40033792E444768B79EC285BBDFF
SHA1: 533545AA095AA18824A9D1F81A95D8DB3E23E154

Mã:
https://www.fshare.vn/file/F44VS3P31MPH
--------------------------------------------------------------------------