• Thông báo:
  Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
  Xin trân trọng cảm ơn

longFx

Well-Known Member


Windows KMS Activator Ultimate 2019 v4.6

Windows KMS Activator Ultimate 2019 là phiên bản mới nhất giúp bạn kích hoạt tất cả các phiên bản Windows. Windows KMS Activator Ultimate là chương trình Kích hoạt an toàn và dễ dàng mà không có bất kỳ tác động có hại nào đến các tệp hệ thống. Giới hạn kích hoạt của nó là 180 ngày nhưng bạn có thể gia hạn khi hết hạn.

• Tính năng mở khóa Windows (Hoạt động trong Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10)
• Thời gian kích hoạt là 180 ngày và bạn có thể gia hạn
• Bạn có thể xóa mọi kích hoạt trước đó
• Bạn có thể biết thông tin về kích hoạt của mình, những ngày còn lại của kích hoạt
• Công cụ mới được thêm vào để kích hoạt vĩnh viễn

Windows KMS Activator Ultimate 2019 có thể kích hoạt các phiên bản Windows
• Windows 10, all versions
• Windows 8.1, all versions
• Windows 8.1, Preview all versions
• Windows 8, all versions
• Windows 7 Professional
• Windows 7 Enterprise
• Windows Vista Business
• Windows Vista Enterprise
• Windows Server 12, all versions
• Windows Server 08, all versions


For KMS Automatic Activation
 • Windows Vista Bussines / Enterprise
 • Windows 7 Professional / Enterprise
 • Windows 8 / 8.1 / 10 All
 • Office 2010/2013/2016 Preview
 • Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016

 1. First Download Link.
 2. Install the program
 3. Run the program as administrator
 4. Click on the "Activation KMS Automated Now!" Activate:
How to Activate Windows KMS Activator Ultimate 2019 Windows 10?
 1. Run the program as administrator
 2. Press the «Clean Activation History».
 3. Press the «Update Server», to update Update KMS Server.
 4. Select your type of OS.
 5. Press the «Activation Now».
 6. Done, Enjoy.
Activation Digital License
 1. Activates Windows With KMS activation
 2. Click on "Activation Digital License" to start the permanent activation tool
 3. Click on "Activation"
 4. Now you have windows permanently activated, Enjoy.

Chúc các bạn thành công!
 
Sửa lần cuối:

Top